logo Przedszkola Wesoła Nutka na Rotmance Przedszkole Wesoła Nutka
Strona główna O nas Dla Rodziców Aktualności Zapisy Nasze osiągnięcia Galeria Oferta specjalna
dla dzieci z autyzmem
Kontakt i dojazd

Nasza oferta

„Wesoła Nutka” jest placówką, którą można z pewnością nazwać Przedszkolem w pełnym tego słowa znaczeniu.

Wychowanie i dydaktyka
Przedszkole realizuje Program Wychowania Przedszkolnego, który jest zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod nadzorem Pomorskiego Kuratorium Oświaty. Oprócz w/w programu, do którego realizacji zobowiązane są wszystkie Przedszkola wdrażamy także programy autorskie w zakresie wychowania muzycznego, nauki języka obcego i wychowania przez sztukę (plastyka, teatr).
W Przedszkolu oprócz zajęć programowych odbywają się następujące zajęcia:
- język angielski (codziennie, w każdej grupie);
- rytmika;
- zajęcia taneczne;
- zajęcia logopedyczne;
- zajęcia plastyczne;
- gimnastyka korekcyjna;
- ćwiczenia gimnastyczne;
- zajęcia teatralne;
- zajęcia kulinarne;
- religia;
- zajęcia arteterapii;
- zajęcia dogoterapii;
- zajęcia muzyczne;
- zajęcia z książką.

Oprócz w/w zajęć odbywających się w każdym tygodniu organizujemy w sposób cykliczny:
- koncerty muzyczne,
- spektakle teatralne,
- spotkania z artystami i innymi ciekawymi osobami,
- uroczystości okazjonalne (np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, urodzinki, itp.),
- wycieczki,
- szereg innych atrakcji dla dzieci.

Zdjęcia z zajęć przedszkolnych, wycieczek, koncertów i innych wydarzeń można zobaczyć w naszej galerii.

Przedszkole współpracuje w szerokim zakresie z psychologiem i logopedą. Specjaliści oprócz pracy z dziećmi są do dyspozycji rodziców w zakresie porad i konsultacji indywidualnych. Regularnie odbywają się spotkania i warsztaty dla dzieci i rodziców (wspólnie i osobno).

Wszystkie w/w zajęcia nie mają charakteru zajęć dodatkowych i nie wiążą się z nimi żadne dodatkowe koszty. Zależy nam aby dostęp do naszej całej oferty miały wszystkie dzieci przychodzące do „Wesołej Nutki”.

Wyżywienie
W naszym Przedszkolu od początku działalności funkcjonuje kuchnia w pełnym zakresie. W ciągu dnia przygotowywane są następujące posiłki:
- śniadanie,
- przekąska (około godziny 10)
- obiad składający się z dwóch dań,
- I podwieczorek,
- II podwieczorek.
Uwzględniamy również wymagania wynikające z indywidualnych wskazań zdrowotnych dot. diety żywieniowej.

Budynek, wyposażenie i otoczenie
Placówka mieści się w budynku przystosowanym w całości do funkcjonowania przedszkola. W przedszkolu znajdują się:
- cztery duże sale przeznaczone dla każdej grupy (dzieci zbliżone wiekiem) oddzielnie,
- przestronne toalety przystosowane dla dzieci i osób niepełnosprawnych (parter) – dostęp do toalet dla dzieci bezpośrednio z sali,
- trzy szatnie (1 szatnia na parterze i 2 szatnie na I piętrze),
- dodatkowa sala na dodatkowe zajęcia dla grupy dzieci lub rodziców,
- pomieszczenia do pracy indywidualnej z dziećmi (II piętro).
Łączna powierzchnia przeznaczona na cele związane z funkcjonowaniem przedszkola wynosi ok. 600m2.

Przedszkole wyposażone jest w meble, zabawki, pomoce dydaktyczne potrzebne do zabaw i realizacji zadań programowych. Całe wyposażenie posiada niezbędne certyfikaty dopuszczające do używania w tego rodzaju placówkach.

Na terenie przyległym do budynku Przedszkola, w wydzielonej i odseparowanej części znajduje się ogród z placem zabaw, wyposażony w szereg urządzeń, które dają dzieciom radość i umilają pobyt na świeżym powietrzu. Całe wyposażenie placu zabaw posiada niezbędne certyfikaty i dopuszczenia zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.

Plan dnia 2017/2018
6:30 – 8:00 Początek dnia – schodzenie się dzieci – grupa łączona w sali na parterze; wspólne rozmowy, zabawa w kącikach zainteresowań
8:00 Przejście z wychowawcami do swoich grup; praca indywidualna i w małych grupach; przygotowanie do zajęć; zabawa ruchowa
8:30 – 9:00 Śniadanie - zabiegi higieniczne: mycie rąk, nakrywanie do stołu; śniadanie
9.00 – 13.00 Zajęcia dydaktyczne – realizacja treści programowych, zajęcia dodatkowe, pobyt na świeżym powietrzu: plac zabaw, ogród, spacery, wyjścia
10.00 Przekąska
12:00 – 12:30 Obiad - zabiegi higieniczne: mycie rąk, nakrywanie do stołu; obiad, zabiegi higieniczne: mycie zębów
12.30 – 14.30 Zajęcia dodatkowe – praca indywidualna, zabawy swobodne, odpoczynek w grupach najmłodszych, pobyt na świeżym powietrzu
14.45 – 15.00 I Podwieczorek – zabiegi higieniczne: mycie rąk, podwieczorek
15:00 – 16.00 Zajęcia popołudniowe – praca indywidualna, zabawy w kącikach zainteresowań, gry stolikowe, prace porządkowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym
16.00 – 17.00 Wspólna zabawa – grupa łączona w sali na parterze
16:45 – 17:00 II Podwieczorek – zabiegi higieniczne: mycie rąk, podwieczorek
17:00 – 17:30 Zajęcia popołudniowe – zabawy w kącikach zainteresowań, gry stolikowe, prace porządkowe

Wyprawka dla dziecka
Drodzy Rodzice!
Przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka do przedszkola prosimy o przygotowanie następujących rzeczy:
- mała poduszeczka i kocyk (podpisane)- dla dzieci, które śpią;
- kapcie i worek do szatni podpisany ;
- szczoteczka, pasta do zębów i kubek podpisane;
- mały ręcznik;
- piżama;
- majtki, rajstopy, spodnie na zmianę( po małej przygodzie);
- koszulka do malowania;
- ukochana przytulanka;

Powiadomienia na adres e-mail
Istnieje możliwość otrzymywania e-maila informującego o każdej zmianie na stronie naszego przedszkola. Jednocześnie zastrzegamy iż adresy poczty rodziców nie będą widoczne dla innych użytkowników. Osoby chcące otrzymywać takie powiadomienie proszone są o wysłanie pustego e-maila na adres: admin@wesolanutka.pl .

Zajęcia dla dzieci w poszczególnych grupach na Rok Szkolny 2017/2018:

Grupa “Nuteczki”
Wychowawca grupy: Marlena Jereczek
Nauczyciel wspomagający: Aleksandra Papała
Asystent nauczyciela: Ewa Zapasek
Zajęcia Programowe - codziennie 8.00 - 13.00
Zajęcia dodatkowe:
Język angielski: Ewa Wysiecka - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 10.10 - 10.20
Rytmika: Joanna Zawisza - wtorek 11.20 - 11.35
Religia: katechetka: Mariola Fetta
Tańce: Małgorzata Borkowska - poniedziałek 10.30 - 10.45
Gimnastyka korekcyjna: Michał Zawistowski - czwartek 9.45 - 10.00
"Mała Kuchnia" - raz w miesiącu

Grupa “Średnie Nutki”
Wychowawca grupy: Agata Stawicka
Asystent nauczyciela: Małgorzata Pogorzelska
Zajęcia Programowe - codziennie 8.00 - 13.00
Zajęcia dodatkowe:
Język angielski: Ewa Wysiecka - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 10.20 - 10.35
Rytmika: Joanna Zawisza - piątek 13.40 - 14.10
Religia: katechetka: Mariola Fetta - środa 12.30 - 12.45
Tańce: Małgorzata Borkowska - poniedziałek 10.45 - 11.15
Gimnastyka korekcyjna: Michał Zawistowski - czwartek 10.40 - 11.20
Zajęcia Logopedyczne: Adriana Nowicka - piątek 12.30 - 14.15
"Mała Kuchnia" - raz w miesiącu

Grupa “Duże Nutki” i "0"
Wychowawca grupy: Barbara Kontowicz
Nauczyciel wspomagający: Ewa Wysiecka
Asystent nauczyciela: Ilona Szela
Zajęcia Programowe - codziennie 8.00 - 13.00
Zajęcia dodatkowe:
Język angielski: Ewa Wysiecka - poniedziałek, wtorek, środa, piątek 10.35 - 11.15;
                                                    czwartek 10.40 - 11.20
Rytmika: Joanna Zawisza - wtorek 11.35 - 11.55
Religia: katechetka: Mariola Fetta - środa 12.45 - 13.05
Tańce: Małgorzata Borkowska - poniedziałek 11.15 - 11.55
Gimnastyka korekcyjna: Michał Zawistowski - czwartek 10.00 - 10.40
Zajęcia Logopedyczne: Adriana Nowicka - piątek 12.15 - 14.15
"Mała Kuchnia" - raz w miesiącu

Grupy terapeutyczne
Codziennie: zajęcia indywidualne i w grupach przedszkolnych z terapeutą
Terapeutyczne zajęcia dodatkowe:
Choreoterapia:
Małgorzata Borkowska - poniedziałek 10.15 - 10.30
Muzykoterapia: Joanna Zawisza - wtorek 10.30 - 11.15
Arteterapia: Katarzyna Lewandowska - środa 10.00 - 12.00
Rehabilitacja: Michał Zawistowski - czwartek 09.15 - 09.45
Dogoterapia: Agnieszka Krucha - spotkania raz w miesiącu
Zajęcia Logopedyczne: Alicja Chilińska-Pułkowska - poniedziałek, środa, czwartek
                                      Anna Łomińska-Mołdawa - poniedziałek, piątek

Zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka:
Zajęcia z logopedą: Alicja Chilińska-Pułkowska - piątek;
                                Anna Łomińska-Mołdawa - poniedziałek, wtorek, środa, piątek
Rehabilitacja - Michał Zawistowski - czwartek
Terapia: Jolanta Podskok, Barbara Kontowicz

Zasady funkcjonowania Przedszkola „Wesoła Nutka”

Zakres czasowy funkcjonowania przedszkola:
- poniedziałek – piątek w godzinach od 6:30 do 17:30,
- soboty (z zastrzeżeniem zawartym w regulaminie),
- niedziele i święta (uznane ustawowo jako wolne od pracy) placówka nie będzie czynna.
Przedszkole otwarte jest przez cały rok kalendarzowy, przy czym w okresie wakacyjnym realizacja programów dydaktycznych jest ograniczona. Szczegółowe zasady funkcjonowania placówki określone są w Statucie Przedszkola (dostępny w siedzibie placówki).

Trochę o finansach…
Nie ma opłaty wpisowej. Przy zgłoszeniu dziecka do przedszkola należy dokonać wpłaty części pierwszego czesnego w wysokości 200,- PLN. Kwota ta pomniejszy czesne za pierwszy miesiąc uczęszczania dziecka do przedszkola. Czesne za każdy miesiąc w roku wynosi 460,- PLN + stała opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu (średnia stawka dzienna wynosi obecnie 10,80 PLN).
Czesne wraz z opłatą za wyżywienie powinno być wpłacone w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.
Nie ma żadnych dodatkowych opłat za zajęcia dodatkowe w przedszkolu.

Zniżki:
Zniżka za terminową wpłatę czesnego.
Zniżki dla rodzeństw.
Zniżki dla dzieci z autyzmem.

Szczegółowe informacje dot. czesnego, opłaty za wyżywienie oraz zniżek uzyskają Państwo kontaktując się bezpośrednio z nami. Zapraszamy.

Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola objęte są ubezpieczeniem grupowym. Materiały dot. ubezpieczenia dzieci w przedszkolu znajdują się do wglądu w szatniach poszczególnych grup. W razie potrzeby uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt. Koszt polisy ubezpieczeniowej pokryty jest w całości przez przedszkole i nie wiąże się z żadnym obciążeniem finansowym rodziców.

Nr konta Przedszkola ,,Wesoła Nutka" : 27 8335 0003 1300 0622 2000 0001

 
  Tel: 605-582-220 , 58-300-03-96 / e-mail: biuro@wesolanutka.pl