OFERTA EDUKACYJNA

Przedszkole realizuje Program Wychowania Przedszkolnego, który jest zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, pod nadzorem Pomorskiego Kuratorium Oświaty. Oprócz w/w programu, wdrażamy także programy autorskie w zakresie wychowania muzycznego, nauki języka obcego i wychowania przez sztukę (plastyka, teatr).

W Przedszkolu oprócz zajęć programowych odbywają się następujące zajęcia (wszystkie zajęcia odbywające się w przedszkolu są w cenie czesnego):

·         język angielski (codziennie, w każdej grupie)

·         rytmika

·         zajęcia taneczne

·         zajęcia logopedyczne

·         zajęcia plastyczne

·         ćwiczenia gimnastyczne

·         gimnastyka korekcyjna

·         zajęcia teatralne

·         zajęcia kulinarne

·         religia

·         zajęcia arteterapii

·         zajęcia muzyczne

·         zajęcia dogoterapii

·         zajęcia z książką

   

Oprócz zajęć odbywających się w każdym tygodniu organizujemy cyklicznie:

- uroczystości przedszkolne, tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Nauczyciela, Dzień Przedszkolaka i tym podobne,

- koncerty tematyczne,

- spektakle muzyczne,

- spotkania z ciekawymi ludźmi

- bal karnawałowy,

- festyn rodzinny,

- wyjścia, wycieczki.