ZAJĘCIA W GRUPACH 2018/2019

Zajęcia dla dzieci w poszczególnych grupach na Rok Szkolny 2017/2018

(lista przedstawia zajęcia mające swoje stałe pory i nie obejmuje wszystkich zajęć odbywających się w przedszkolu)

 

Grupa „Nuteczki”:

Wychowawca grupy: Marlena Jereczek

Nauczyciel wspomagający: Aleksandra Papała

Asystent nauczyciela: Ewa Zapasek

Zajęcia Programowe - codziennie 8.00 - 13.00

Zajęcia dodatkowe:

Język angielski: Ewa Wysiecka - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,

piątek 10.10 - 10.20

Rytmika: Joanna Zawisza - wtorek 11.20 - 11.35

Religia: katechetka: Mariola Fetta

Tańce: Małgorzata Borkowska - poniedziałek 10.30 - 10.45

Gimnastyka korekcyjna: Michał Zawistowski - czwartek 9.45 - 10.00

"Mała Kuchnia" - raz w miesiącu

 

Grupa “Średnie Nutki”:

Wychowawca grupy: Agata Stawicka

Asystent nauczyciela: Małgorzata Pogorzelska

Zajęcia Programowe - codziennie 8.00 - 13.00

Zajęcia dodatkowe:

Język angielski: Ewa Wysiecka - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,

piątek 10.20 - 10.35

Rytmika: Joanna Zawisza - piątek 13.40 - 14.10

Religia: katechetka: Mariola Fetta - środa 12.30 - 12.45

Tańce: Małgorzata Borkowska - poniedziałek 10.45 - 11.15

Gimnastyka korekcyjna: Michał Zawistowski - czwartek 10.40 - 11.20

Zajęcia Logopedyczne: Adriana Nowicka - piątek 12.30 - 14.15

"Mała Kuchnia" - raz w miesiącu

 

Grupa “Duże Nutki” i "0":

Wychowawca grupy: Barbara Kontowicz

Nauczyciel wspomagający: Ewa Wysiecka

Asystent nauczyciela: Ilona Szela

Zajęcia Programowe - codziennie 8.00 - 13.00

Zajęcia dodatkowe:

Język angielski: Ewa Wysiecka - poniedziałek, wtorek, środa, piątek 10.35 - 11.15;

                                                    czwartek 10.40 - 11.20

Rytmika: Joanna Zawisza - wtorek 11.35 - 11.55

Religia: katechetka: Mariola Fetta - środa 12.45 - 13.05

Tańce: Małgorzata Borkowska - poniedziałek 11.15 - 11.55

Gimnastyka korekcyjna: Michał Zawistowski - czwartek 10.00 - 10.40

Zajęcia Logopedyczne: Adriana Nowicka - piątek 12.15 - 14.15

"Mała Kuchnia" - raz w miesiącu

 

Grupy terapeutyczne:

Codziennie: zajęcia indywidualne i w grupach przedszkolnych z terapeutą

Terapeutyczne zajęcia dodatkowe:

Choreoterapia: Małgorzata Borkowska - poniedziałek 10.15 - 10.30

Muzykoterapia: Joanna Zawisza - wtorek 10.30 - 11.15

Arteterapia: Katarzyna Lewandowska - środa 10.00 - 12.00

Rehabilitacja: Michał Zawistowski - czwartek 09.15 - 09.45

Dogoterapia: Agnieszka Krucha - spotkania raz w miesiącu

Zajęcia Logopedyczne: Alicja Chilińska-Pułkowska - poniedziałek, środa, czwartek

                                      Anna Łomińska-Mołdawa - poniedziałek, piątek