PLAN DNIA

6.30 – 8.00 Początek dnia – schodzenie się dzieci – grupa łączona w sali na parterze; wspólne rozmowy, zabawa w kącikach zainteresowań

8.00 Przejście z wychowawcami do swoich grup; praca indywidualna i w małych grupach; przygotowanie do zajęć; zabawa ruchowa

8.30 – 9.00 Śniadanie - zabiegi higieniczne: mycie rąk, nakrywanie do stołu; śniadanie

9.00 – 13.00 Zajęcia dydaktyczne – realizacja treści programowych, zajęcia dodatkowe, pobyt na świeżym powietrzu: plac zabaw, ogród, spacery, wyjścia

10.00 Przekąska

12.00 – 12.30 Obiad - zabiegi higieniczne: mycie rąk, nakrywanie do stołu; obiad, zabiegi higieniczne: mycie zębów

12.30 – 14.30 Zajęcia dodatkowe – praca indywidualna, zabawy swobodne, odpoczynek w grupach najmłodszych, pobyt na świeżym powietrzu

14.45 – 15.00 I Podwieczorek – zabiegi higieniczne: mycie rąk, podwieczorek

15.00 – 16.00 Zajęcia popołudniowe – praca indywidualna, zabawy w kącikach zainteresowań, gry stolikowe, prace porządkowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

16.00 – 17.00 Wspólna zabawa – grupa łączona w sali na parterze

16.45 – 17.00 II Podwieczorek – zabiegi higieniczne: mycie rąk, podwieczorek

17.00 – 17.30 Zajęcia popołudniowe – zabawy w kącikach zainteresowań, gry stolikowe, prace porządkowe

Przedszkole jest otwarte od 6:30 do 17:30 przez cały rok kalendarzowy, przy czym w okresie wakacyjnym realizacja programów dydaktycznych jest ograniczona.        

Plan zajęć dzieci niepełnosprawnych jest nieco inny i jest ustalany z rodzicami oddzielnie. Pamiętamy o indywidualnych potrzebach dzieci, ale nie zapominamy o potrzebie integracji z dziećmi zdrowymi.                    

Szczegółowe zasady funkcjonowania określone są w Statucie Przedszkola (dostępny w siedzibie placówki).