O nas

Alina Chabowska - Dyrektor Przedszkola

Wykształcenie:  - mgr pedagogiki;

                          - Szkoła Muzyczna II-go stopnia - wydział wokalny;

                          - kursy, szkolenia i seminaria zawodowe (terapia pedagogiczna, eukcja przedszkolna, psychologia rozwojowa małego dziecka, itp.).

Doświadczenie zawodowe: praca w przedszkolu i szkole od 1995r.

Zainteresowania:  muzyka klasyczna, śpiew, psychologia, sztuka, podróże.

 

Ewa Wysiecka - Z-ca Dyrektora, Nauczyciel języka angielskiego


Wykształcenie:  - mgr filologii angielskiej;

                          - studia pedagogiczne.

Doświadczenie zawodowe:  - praca w szkole;

                                              - indywidualna nauka języka angielskiego;

                                              - praca w przedszkolu od 2012r.

Zainteresowania: muzyka, taniec, literatura.

 

Izabela Sitarz-Jakubowska - Nauczyciel, wychowawca

Wykształcenie:  - mgr pedagogiki;

                          - studia podyplomowe - edukacja wczesnoszkona i przedszkolna.

Doświadczenie zawodowe:  praca w przedszkolu od 2009r.

Zainteresowania:  literatura, psychologia, podróże, zwierzęta.

 

Barbara Kontowicz - Nauczyciel, wychowawca


Wykształcenie:  - mgr pedagogiki;

                          - Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym;

                          - Studia podyplomowe - Oligrofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;

                          - Rewalidacja z wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Doświadczenie zawodowe:  praca w przedszkolu od 2009r.

Zainteresowania:  sport, kino, teatr, książki, muzyka.

 

Agata Stawicka - Nauczyciel, wychowawca

Wykształcenie:   - mgr pedagogiki;

Doświadczenie zawodowe:  praca w przedszkolu od 2017r.

Zainteresowania:  podróże, kino, literatura.

 

Jolanta Podskok - Terapeuta

Wykształcenie:  - Studia magisterskie;

                          - Studium pedagogiczne

                          - Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika

Doświadczenie zawodowe:  praca terapeuty dzieci z autyzmem w szkole i przedszkolu od 2010r.

 Zainteresowania:  muzyka, śpiew,  spacery, psychologia.

 

Patrycja Ungerman - Terapeuta

Wykształcenie:  - mgr pedagogiki;

                          - Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika

Doświadczenie zawodowe:  praca terapeuty dzieci z autyzmem od 2014r.

Zainteresowania:  psychologia społeczna, joga, turystyka górska, podróże,  kuchnia roślinna.

 

 Agnieszka Omasta - Terapeuta

Wykształcenie:  - Studia magisterskie - Rewalidacja Osób Upośledzonych Umysłowo - Oligofrenopedagogika.

                          - Studia podyplomowe - Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.

Doświadczenie zawodowe:  - Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych;

                                             - Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem;

                                             - Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym;

                                             - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.

Zainteresowania:  psychologia rozwojowa, arteterapia, muzyka, teatr, bieganie.

 

Anna Chojnacka - Terapeuta

Wykształcenie:  - mgr Psychologii;

                          - Studia podyplomowe - wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju;

                          - Kursy i szkolenia dotyczące terapii behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe:  - terapia dzieci z zaburzeniem autystycznym;

                                             - praca psychologa szkolnego;

                                             - zajęcia socjoterapeutyczne.

 

 Joanna Kuźniarska - Terapeuta

Wykształcenie:  - mgr Psychologii

                          - mgr Biologii

Doświadczenie zawodowe:  - nauczyciel wspomagający Babylonia Arti - Lingua studio języków obcych i wspierania twórczego rozwoju;

                                             - praktyka zawodowa w szkole oraz w Rodzinnym Osrodku Diagnostyczno - Konsultacyjnym w Gdańsku;

                                             - Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku - nauczyciel psycholog;

                                             - Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.

Zainteresowania:   literatura kryminalna oraz reportaże, film, psychologia ze szczególnym uwzględnieniem psychologii dzieci i młodzieży.

 

 Monika Cieślik - Psycholog - Terapeuta

Wykształcenie:  - mgr Psychologii

Doświadczenie zawodowe:  - terapeuta dzieci z autyzmem w przedszkolu specjalnym (od 2013r);

                                             - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;

                                             - Kursy i szkolenia dotyczące terapii behawioralnej dzieci z autyzmem.

Zainteresowania:   psychologia, sport, literatura kryminalna, rysunek.

 

 Aleksandra Brzeska - Terapeuta

Wykształcenie:   - wyższe logopedia;

                           - pedagogika specjalna studia magisterskie - specjalność Edukacja i Terapia Osób z Autystycznego Spektrum Zaburzeń;

                           - studia podyplomowe - Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Rewalidacja Dziecka z Autyzmem.

Doświadczenie zawodowe:  - praca z dziećmi z autyzmem (od 2017r).

Zainteresowania:  - psychologia rozwojowa, kuchnia roślinna, hokej.

 

Anna Łomińska-Mołdawa - Logopeda

Wykształcenie:   - mgr pedagogiki, logopeda, surdologopeda;

Doświadczenie zawodowe:  - logopeda w przedszkolach i żłoblach;

                                             - surdologopeda w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży;

                                             - indywidualny terapeuta dziecka głęboko niesłyszącego;

                                             - wychowawca przedszkolny.

Zainteresowania:  mowa kierowana do niemowląt ("język nianiek"), literatura kryminalna i przygodowa, gotowanie.

 

Adriana Nowicka - Logopeda

Wykształcenie:  - studia pedagogiczne;

                          - kursy kwalifikacyjne - Terapia Pedagogiczna oraz Pedagigika Lecznicza.

Doświadczenie zawodowe:  - nauczyciel w przedszkolu od 15 lat;

                                             -  nauczyciel wychowawca w szpitalach.

Zainteresowania:  książka, sport, turystyka.

 

Beata Szpakowska - Psycholog

Wykształcenie:  - Psychologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Doświadczenie zawodowe:  - wieloletnia praca z dziećmi i rodzinami;

                                             - diagnoza psychologiczna i terapia (m.in. zaburzęń emocjonalnych u dzieci, zaburzeń odżywiania);

                                             - prowadzenie zajęć dla rodziców w zakresie rozwijania umiejętności wychowawczych.

Zainteresowania:  psychologia, literatura, podróże.

 

Małgorzata Pogorzelska - Asystent nauczyciela

Wykształcenie:  - Studium Medyczne - opieka dziecięca.

Doświadczenie zawodowe:  - praca w żłobku;

                                             - indywidualna opieka nad dziećmi;

                                             - praca w przedszkolu od 2012r.

Zainteresowania:  sport, wycieczki górskie, podróże, literatura, film.

 

Ilona Szela - Asystent nauczyciela

Wykształcenie:  - średnie;

Doświadczenie zawodowe:  - praca z dziećmi;

                                             - praca w przedszkolu od 2012r.

Zainteresowania:  muzyka, taniec, kino, książka, języki obce, sport, turystyka, kuchnia włoska i orientalna.

 

Ewa Zapasek - Asystent nauczyciela

Zainteresowania:  kino, podróże, muzyka.

 

Małgorzata Borkowska - Nauczyciel tańca

Wykształcenie:  - mgr sztuki, pedagog tańca;

                          - Szkoła Baletowa w Gdańsku;

                          - Akademia Muzycnza w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:  15 lat na scenie Opery Bałtyckiej w Gdańsku;

                                              - 13 lat pracy z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym;

                                              - warsztaty taneczne i tworzenie choreografii dla dzieci i młodzieży;

                                              - kursy arteterapii.

Zainteresowania:   muzyka, arteterapia, psychologia, podróże.

 

Joanna Zawisza - Muzykoterapia i nauczyciel rytmiki

Wykształcenie:  - mgr sztuki;

                          - Absolwentka Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego i wokalno - aktorskiego;

                          - Studium Pedagogiczne Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Rytmiki Akademii Muzycznej.

Doświadczenie zawodowe:  - prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym;

                                             - prowadzenie zajęć dla dzieci z autyzmem.

  

Michał Zawistowski - Nauczyciel - gimnastyka korekcyjna.

Wykształcenie:   mgr odnowy biologicznej i fizykoterapii - Akademia Wychowania Fizycznego.

Doświadczenie zawodowe:  14 lat prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Zainteresowania:  sport.

 

Krystyna Gierszewska - Administracja przedszkola

 

 Mariola Lewandowska - Szefowa kuchni

Zainteresowania:  sport, podróże, muzyka klasyczna, książki, zdrowy tryb życia.

 

Tatiana Madejska - Kucharka

Zainteresowania:  film, muzyka, sport, podróże.

 

Beata Młyńska - dba o czystość w naszym przedszkolu