O nas

 

Alina Chabowska - Dyrektor Przedszkola

Wykształcenie:  - mgr pedagogiki;

                          - Szkoła Muzyczna II-go stopnia - wydział wokalny;

                          - kursy, szkolenia i seminaria zawodowe (terapia pedagogiczna, eukcja przedszkolna, psychologia rozwojowa małego dziecka, itp.).

Doświadczenie zawodowe: praca w przedszkolu i szkole od 1995r.

Zainteresowania:  muzyka klasyczna, śpiew, psychologia, sztuka, podróże.

 

Izabela Sitarz-Jakubowska - Nauczyciel, wychowawca

Wykształcenie:  - mgr pedagogiki;

                          - studia podyplomowe - edukacja wczesnoszkona i przedszkolna;

                          - studia podyplomowe - Oligrofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;

Doświadczenie zawodowe:  praca w przedszkolu od 2009r.

Zainteresowania:  literatura, psychologia, podróże, zwierzęta.

 

Barbara Kontowicz - Nauczyciel, wychowawca


Wykształcenie:  - mgr pedagogiki;

                          - Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym;

                          - Studia podyplomowe - Oligrofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;

                          - Rewalidacja z wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Doświadczenie zawodowe:  praca w przedszkolu od 2009r.

Zainteresowania:  sport, kino, teatr, książki, muzyka.

 

Dominika Klein - Nauczyciel, wychowawca

 

Wykształcenie:  - mgr pedagogiki;

                          - Studia magisterskie na kierunku Filologia Germańska, spec. nauczycielska dwuprzedmiotowa z jęz. angielskim

                          - Studia licencjackie na kierunku Pedagogika Wczesnej Edukacji, spec. logopedyczna

                          - Rewalidacja z wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Doświadczenie zawodowe: 

                         - nauczyciel języka niemieckiego (2016-2018)

                         - nauczyciel wychowania przedszkolnego (2016 - obecnie

Zainteresowania:  teatr, śpiew, taniec, książki.

 

Agata Stawicka - Nauczyciel, wychowawca

Wykształcenie:   - mgr pedagogiki;

Doświadczenie zawodowe:  praca w przedszkolu od 2017r.

Zainteresowania:  podróże, kino, literatura.

 

  Magdalena Pietruszka - Terapeuta - Logopeda

 Wykształcenie:- wyższe Pedagogika wczesnej edukacji z logopedią

                           - mgr Pedagogiki Specjalnej z  edukacją i terapią osób z autystycznego spektrum zaburzeń

Kursy: - Trener umiejętności społecznych

            - III stopniowa terapia Behawioralna

Doświadczenie zawodowe: praca z dziećmi i dorosłymi z autyzmem od 2019r.

Zainteresowania: Literatura piękna, poezja, seksualność człowieka, muzyka rockowa i folkowa, koty oraz joga

 

 Monika Cieślik - Psycholog - Terapeuta

Wykształcenie:  - mgr Psychologii

Doświadczenie zawodowe:  - terapeuta dzieci z autyzmem w przedszkolu specjalnym (od 2013r);

                                             - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;

                                             - Kursy i szkolenia dotyczące terapii behawioralnej dzieci z autyzmem.

Zainteresowania:   psychologia, sport, literatura kryminalna, rysunek.

 

Patrycja Ungerman - Terapeuta

Wykształcenie:  - mgr pedagogiki;

                          - Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika

Doświadczenie zawodowe:  praca terapeuty dzieci z autyzmem od 2014r.

Zainteresowania:  psychologia społeczna, joga, turystyka górska, podróże,  kuchnia roślinna.

 

Anna Chojnacka - Terapeuta

Wykształcenie:  - mgr Psychologii;

                          - Studia podyplomowe - wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju;

                          - Kursy i szkolenia dotyczące terapii behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe:  - terapia dzieci z zaburzeniem autystycznym;

                                             - praca psychologa szkolnego;

                                             - zajęcia socjoterapeutyczne.

 

 Joanna Kuźniarska - Terapeuta

Wykształcenie:  - mgr Psychologii

                          - mgr Biologii

Doświadczenie zawodowe:  - nauczyciel wspomagający Babylonia Arti - Lingua studio języków obcych i wspierania twórczego rozwoju;

                                             - praktyka zawodowa w szkole oraz w Rodzinnym Osrodku Diagnostyczno - Konsultacyjnym w Gdańsku;

                                             - Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku - nauczyciel psycholog;

                                             - Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.

Zainteresowania:   literatura kryminalna oraz reportaże, film, psychologia ze szczególnym uwzględnieniem psychologii dzieci i młodzieży.


Kinga Chabowska - Nauczyciel języka angielskiego

                             - Studia prawnicze magisterskie - 2018 - nadal 

                              - Studia licencjackie European Business Administration & Law z wykładowym j. angielskim - 2017-2020 

                              - Certyfikat biegłej znajomości j. angielskiego - CAE (Certificate in Advanced English) - uzyskany w  2018 r.-

                              - Nauka j. angielskiego - każdy poziom zaawansowania - praca z dziećmi - indywidualna i w małych grupach od 2019 r. 

Zainteresowania: zdrowy tryb życia, śpiew i muzyka, literatura kryminalna

 

 

Urszula Serafin  - Neurologopeda

img-20201013-wa0005

Wykształcenie-mgr Nauczania Początkowego, UMK w Toruniu,

-studia podyplomowe: Logopedia-UG;

                                 Neurologopedia-UG;

                                 Stosowana Analiza Zachowania-WSPS w Sopocie,

-kursy:m.in.glottodydaktyka prof. B.Rocławskiego,3 stopnie terapii behawioralnej, 

Doświadczenie zawodowe-wieloletnia praca diagnostyczna i terapeutyczna z dziećmi z zaburzeniami rozwoju mowy i języka, w tym z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu. Praca terapeutyczna m.in.w szkołach specjalnych, przedszkolu dla dzieci z autyzmem i w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Adriana Nowicka - Logopeda

Wykształcenie:  - studia pedagogiczne;

                          - kursy kwalifikacyjne - Terapia Pedagogiczna oraz Pedagigika Lecznicza.

Doświadczenie zawodowe:  - nauczyciel w przedszkolu od 15 lat;

                                             -  nauczyciel wychowawca w szpitalach.

Zainteresowania:  książka, sport, turystyka.

 

Beata Szpakowska - Psycholog

Wykształcenie:  - Psychologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Doświadczenie zawodowe:  - wieloletnia praca z dziećmi i rodzinami;

                                             - diagnoza psychologiczna i terapia (m.in. zaburzęń emocjonalnych u dzieci, zaburzeń odżywiania);

                                             - prowadzenie zajęć dla rodziców w zakresie rozwijania umiejętności wychowawczych.

Zainteresowania:  psychologia, literatura, podróże.

 

Małgorzata Borkowska - Nauczyciel tańca

Wykształcenie:  - mgr sztuki, pedagog tańca;

                          - Szkoła Baletowa w Gdańsku;

                          - Akademia Muzycnza w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:  15 lat na scenie Opery Bałtyckiej w Gdańsku;

                                              - 13 lat pracy z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym;

                                              - warsztaty taneczne i tworzenie choreografii dla dzieci i młodzieży;

                                              - kursy arteterapii.

Zainteresowania:   muzyka, arteterapia, psychologia, podróże.

 

Joanna Zawisza - Muzykoterapia i nauczyciel rytmiki

Wykształcenie:  - mgr sztuki;

                          - Absolwentka Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego i wokalno - aktorskiego;

                          - Studium Pedagogiczne Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Rytmiki Akademii Muzycznej.

Doświadczenie zawodowe:  - prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym;

                                                   - prowadzenie zajęć dla dzieci z autyzmem.

  

Michał Zawistowski - Nauczyciel - gimnastyka korekcyjna.

Wykształcenie:   mgr odnowy biologicznej i fizykoterapii - Akademia Wychowania Fizycznego.

Doświadczenie zawodowe:  15 lat prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Zainteresowania:  sport.

 

Krystyna Gierszewska - Administracja przedszkola

 

 

Wykształcenie:   technik ekonomista; technik reklamy

Doświadczenie zawodowe:  20 lat pracy.

Zainteresowania:  książki, muzyka.

 

Ilona Szela - Asystent nauczyciela


Wykształcenie:  - średnie;

Doświadczenie zawodowe:  - praca z dziećmi;

                                                   - praca w przedszkolu od 2012r.

Zainteresowania:  muzyka, taniec, kino, książka, języki obce, sport, turystyka, kuchnia włoska i orientalna.

 

Ewa Zapasek - Asystent nauczyciela

Doświadczenie zawodowe: - praca z dziećmi;

                                                 - praca w przedszkolu od 2011r.

Zainteresowania:  kino, podróże, muzyka.

 

Ina SerhiyeniaAsystent nauczyciela


Wykształcenie:  - Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny w Mińsku
Doświadczenie zawodowe: - nauczyciel wychowania przedszkolnego;
                                                  - nauczyciel języka niemieckiego w Brześciu
Zainteresowania:  zwierzęta, muzyka rockowa oraz klasyczna, literatura, podróże, fitness.

 

 Mariola Szwargot - Szefowa kuchni

Zainteresowania:  sport, podróże, muzyka klasyczna, książki, zdrowy tryb życia.

  

Beata Młyńska - dba o czystość w naszym przedszkolu i nie tylko :)

Wykształcenie: Zawodowe

Zainteresowania: książki, kuchnia, zdrowy tryb życia