Aktualnosci: IV KONKURS PIOSENKI W JĘZYKU ANGIELSKIM "I like singing"

24-10-2018

 KONKURS PIOSENKI W JĘZYKU ANGIELSKIM

“I Like Singing”

IV EDYCJA

   

 

  • Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Rotmance.

 

  • Termin konkursu: 21.XI.2018 godz.: 10.00 – 12.00

 

  • Zasady uczestnictwa w konkursie:
  • Zgłoszenie placówki do konkursu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie: 16.XI.2018 na adres: biuro@wesolanutka.pl
  • Podanie: nazwy i numeru telefonu do placówki

Ø  Imion i nazwisk uczestników

Ø  Imion i nazwisk nauczycieli

Ø  Tytułu wykonywanej piosenki

Ø  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w dniu konkursu wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia i zgody.

Załączniki do zgłoszenia do konkursu prześlemy na adres zwrotny po otrzymaniu zgłoszenia poczta elektroniczną.

 

v  Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

  • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4 – 6 lat.
  • Każde przedszkole może zgłosić solistę lub zespół składający się maksymalnie  z trzech osób.

 

  • Cele konkursu:

o   Rozwijanie umiejętności wokalnych i językowych dzieci.

o   Propagowanie nauki języka obcego poprzez piosenkę.

o   Motywowanie dzieci do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób.

o   Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

   

  • Zasady oceniania:

o   Piosenka wykonana w języku angielskim oceniana będzie według następujących kryteriów:

o   Znajomość tekstu.

o   Wymowa.

o   Poziom trudności.

o   Odbiór artystyczny.

 

W komisji zasiadają przedstawiciele wszystkich placówek.

Jurorzy nie oceniają występu przedstawiciela swojego przedszkola.

Uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia dla dzieci   i przedszkoli.

 

  • Organizacja konkursu i przebieg:

Do dyspozycji Państwa będzie keyboard i odtwarzacz CD.

Kolejność występów zostanie podana w dniu konkursu.

W czasie obrad komisji zapraszamy na poczęstunek.

 

 

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW:

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne “Wesoła Nutka”

ul. Jarzębinowa 30 83-010 Jarzębinowa

www.wesolanutka.pl

e-mail: biuro@wesolanutka.pl

tel. 605 582 220 - dyrektor Alina Chabowska

tel. 694 225 392 - nauczyciel j. angielskiego Ewa Wysiecka