Dla dzieci z autyzmem

 

Przedszkole Wesoła Nutka

to bardzo dobre miejsce dla dzieci z autyzmem.

Profesjonalna kadra, profesjonalna terapia i integracja z rówieśnikami,

to wszystko w jednym miejscu - szczegóły niżej

 

1.Co oferujemy?

·         Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET).

·         Zajęcia indywidualne (codziennie) oraz w małych grupach (2-3 osobowych) oraz w grupach wiekowych
    w integracji.

          Wsparcie i bliską współpracę z rodzicami. 

         Systematyczną superwizję dokonywaną przez zewnętrznych i uznanych specjalistów z poradni Rubikon w Gdańsku.

       

·         Zajęcia dodatkowe:

o   Terapia logopedyczna,

o   Terapia pedagogiczna,

o   Muzykoterapia,

o   Dogoterapia,

o   Arteterapia,

o   Sesje netu,

o   Terapia integracji sensorycznej,

o   Zajęcia ruchowe,

o   Warsztaty z psychologiem,

o   Tańce,

o   Język angielski,

o   Robotyka,

o   Konsultacje z terapeutą,

o   Konsultacje z psychologiem,

o   Konsultacje z superwizorem,

o   Konsultacje z logopedą.


·         Wyposażenie:

o   Sale i miejsca pracy, dostosowane do pracy w terapii,

o   Gabinet logopedy,

o   Gabinet psychologa,

o   Sala do ćwiczeń gimnastycznych i integracji sensorycznej,

o   Tablica interaktywna,

o   Sala świateł,

o   Sala doświadczania świata,

o   Plac zabaw,

o   Ogród kreatywny

o   Magiczny dywan.

o    Ogród kreatywny2. Kto w Wesołej Nutce pracuje z dziećmi z autyzmem?

·         Wykwalifikowana, stała i doświadczona kadra pedagogów i psychologów pracuje w oparciu
o zasady Stosowanej Analizy Zachowania, zwanej powszechnie terapią behawioralną. Stosujemy jedynie sprawdzone techniki uczenia, których skuteczność została potwierdzona naukowo. Nasza praca jest poddawana systematycznej superwizji przez certyfikowanego superwizora terapii behawioralnej.

·         Pieczę nad procesem terapeutycznym sprawuje superwizor z poradni Rubikon w Gdańsku, który cyklicznie obserwuje pracę z dziećmi oraz wspólnie z zespołem terapeutycznym tworzy Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET). Po każdej superwizji rodzice otrzymują zindywidualizowane zalecenia do pracy z dzieckiem, które zawierają informacje jak uczyć nowych umiejętności.

        Jesteśmy dumni z naszej kadry, a nasza kadra jest dumna z sukcesów i postępów swoich podopiecznych.

   

3.Jakie są główne założenia terapii behawioralnej:

·         Jest to sposób postępowania, polegający na wzmacnianiu  (nagradzaniu) prawidłowych zachowań, niewzmacnianiu zachowań niepożądanych oraz uczeniu nowych umiejętności.

·         Staramy się motywować naszych uczniów do współpracy, wykorzystując lubiane przez nich zabawki, aktywności oraz wspólną zabawę.

 

4.Czym jest autyzm?

Autyzm jest Całościowym Zaburzeniem Rozwojowym, obejmującym wszystkie obszary funkcjonowania. Wyróżniamy wśród nich 3 główne sfery i towarzyszące im przykładowe symptomy:

·         Sfera społeczna:

o   brak lub unikanie kontaktu wzrokowego,

o   brak umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami,

o   nieprawidłowy rozwój zabawy (preferowanie zabawy w samotności, brak umiejętności udawania, sztywność i schematyczność zabawy).

 

·         Sfera komunikacji:

o   brak lub nieprawidłowy rozwój mowy,

o   brak umiejętności rozumienia i posługiwania się gestami

o   brak umiejętności reagowania na imię.

 

·         Sfera zachowań:

o   przymus wykonywania czynności w jeden, określony sposób,

o   opór w sytuacji zmian w otoczeniu,

o   wykonywanie specyficznych ruchów części lub całego ciała (np. machanie rękami, podskakiwanie, chodzenie na palcach),

o   nadmierne zainteresowanie przedmiotami,

o   przymus noszenia przedmiotów (talizmany).